[ Tin nhắn mới · Thành viên · Quy tắc diễn đàn · Tìm kiếm · RSS]
THỐNG KÊ DIỄN ĐÀN
BÀI VIẾT MỚICHỦ ĐỀ SÔI ĐỘNGTHÀNH VIÊN TÍCH CỰCTHÀNH VIÊN MỚI
 • Bệnh nhiệt miệ... (0)
 • Tạo màng ngăn ... (0)
 • Chồng Nhâm Thâ... (0)
 • Bình giải tuổi... (0)
 • Bệnh nhiệt miệ... (0)
 • Tăng font chữ ... (13)
 • Tổng Hợp về YA... (13)
 • Tử vi năm Nhâm... (11)
 • Phong thủy cho... (10)
 • Thái cực quyền... (8)
 • TieuBao
 • kcdl
 • minzjkute
 • havanchan55
 • 12a3
 • ttndiem16
 • lientrnhct6030
 • nguyenngochat112
 • hshhtthptgd0002
 • mducle98
  • Page 1 of 1
  • 1
  DIỄN ĐÀN_VNTAMTAY » THƯ VIỆN WEBSITE » CODE CHO WEBSITE - FORUM » Bật tính năng nén Gzip (Compression) cho Website (Bật tính năng nén Gzip (Compression) cho Website)
  Bật tính năng nén Gzip (Compression) cho Website
  TieuBaoNgày: Chủ nhật, 06-Apr-14, 11:17:30 | Bài viết # 1


  Nhóm: Administrator
  Số bài viết: 3090
  Khen thưởng: 3
  Được cảm ơn: 10001
  Trạng thái: Offline
  Để tăng tốc độ load trang web, có nhiều phương pháp dược dùng. Trong đó, phương pháp phổ biến và ưu tiên dùng là Gzip (Compression). Sau đây là hướng dẫn bật tính năng này cho website.

  1Server Apache: Sử dụng file .htaccess, bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau:Sử dụng mod_deflate
  Quote
  <IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/x-javascript application/javascript
  </IfModule>

  Sử dụng mod_gzip:

  Quote
  <IfModule mod_gzip.c>
  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
  </IfModule>

  Ngoài ra, nếu bạn không thể thay đổi nội dung file .htaccess thì bạn có thể sử dụng đoạn code PHP sau:

  Quote
  <?php if (substr_count($_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip')) ob_start("ob_gzhandler"); else ob_start(); ?>
  2Server Nginx: Để bật chức năng Gzip trên server Nginx bạn cần thêm đoạn mã sau vào file config
  gzip on;
  gzip_comp_level 2;
  gzip_http_version 1.0;
  gzip_proxied any;
  gzip_min_length 1100;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
  gzip_vary on;

  3 Server Windows: Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782942.aspx
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753681.aspx


  TRẺ DÙNG SỨC KHỎE KIẾM TIỀN-GIÁ DÙNG TIỀN MUA SỨC KHỎE

  NHỮNG GÌ CON NGƯỜI KHÔNG NGHĨ TỚI LẠI XẢY RA TRONG ĐỜI
   
  DIỄN ĐÀN_VNTAMTAY » THƯ VIỆN WEBSITE » CODE CHO WEBSITE - FORUM » Bật tính năng nén Gzip (Compression) cho Website (Bật tính năng nén Gzip (Compression) cho Website)
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search:

  click ủng hộ vntamtay
  Chát với Tôi
  300
  Liên kết quảng cáo
  Buôn bán phụ tùng!
  Đang truy cập
  Khu đăng nhập
  Video Clip
  00:00:18

  Hướng dẫn mặc "áo mưa" chỉ 7 giây

  • Views:
  • Total comments: 0
  • Rating: 0.0
  Tỷ giá tiền tệ