Trang chính » Tin bài » Quán công nghệ số

BỘ CÁC LOẠI WINDOWS TỪ mns MS-DOS-Win 7
18-Dec-11, 13:36:45

BỘ CÁC LOẠI WINDOWS TỪ mns MS-DOS-Win 7

Pass mặc định của tất cả là: haiter

MS-DOS 6.22


MS-DOS:
3 files, extract to 3 floopy disks
Size: 3.93 Mb
Mã:
http://www.mediafire.com/?mbmdgzyrbza
Windows 1.0
Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 640x400 và độ lớn là 23KB


Mã:
http://www.mediafire.com/?fas1mmqs1zy
Windows 3.11 Workgroups

Mã:
http://www.mediafire.com/?zzzvl1mepnx
Windows 98 Second EditorWindows 98 Second Editor:

* Windows 98 Second Editor Full
* Size: 573 Mb
* Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...54cdb4c6a90c1e
Windows 98SE & Windows ME + Office 97 Lite
* Windows 98 SE & Windows ME & Office 97 Lite
* Size: 591 Mb
* Key: HBTD9-6P33T2MV-QBTTF-WPGGB
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...ce2fb941772f0b
Windows 2000 Proffessional SP4* Server OS
* Windows 2000 Proffessional SP4 with Hiren's BootCD 9.2
* Size: 455 Mb
* No key
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...20fdb3f2e58823
Windows 2000 All in OneWindows 2000:

* Server OS
* Windows 2000 Proffessional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advande Server in one disc.
* Size: 1.3 Gb compress to BIN 492 Mb
* No key
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...98e3f34d06ed53
Windows XP NO ANY SERVICE PACK


Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...8d75aef3f9b610
Windows Xp Home Edition SP2 Original


No CD-Key, No activation needed

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...d61401008bd831
Windows Xp Home Edition SP2 Original UpgradeWindows Xp Home Edition now included:

* Adobe Flash Player 9.0.124.0 ActiveX Control
* Macrovision SafeDisc Driver Fix 4.3.86
* Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.784
* Microsoft Web Folders 9.60.6715.0 (KB892211)
* Microsoft Windows Script 5.7 (Includes KB951978 Hotfix)
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB941833 Hotfix)
* Windows Media Player 11.0.5721.5230 (Lastest)

Miscellaneous Tweaks:

* DSO Exploit registry fix that Spybot Search & Destroy complains about
* KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.1

Tools:

* Copy To/Move To Context Menu Shell Extension
* HashTab 2.1.1
* Microsoft Calculator Plus 1.0 (Replaces calc.exe)
* Microsoft HighMAT CD Writing Wizard (KB831240)
* Microsoft Makecab 6.0.6001.22192 (From Windows Installer 4.5 SDK, doesn't mess up file dates)
* Microsoft OpenType Font Properties Extension 2.30
* Microsoft Power Calculator PowerToy 1.0
* ModifyPE 0.81
* Microsoft TweakUI PowerToy 2.10
* Unlocker 1.8.7
* UPX 3.03
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...73ba25a11c134c
Windows XP PRO SP2 ORIGINAL Student Edition


Windows SP2 Original Student Edition:

* Size: 626 Mb
* Key: V2C47-MK7JD-3R89F-D2KxW-VPK3J
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...354ffb33e49803
Windows XP PRO SP2 ORIGINAL


Windows SP2 Original:

* Size: 601 Mb
* Key: JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...689d6decc767ff
Windows XP PRO SP2 ORIGINAL UpgradeWindows SP2 Original Upgrade:

* Windows SP2 Upgrade Windows Media Player 11, Internet Explorer 7, Hotfixes.
* Size: 625 Mb
* Key: JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...2bc0178561244d
Windows XP PRO SP2 GOLD EDITION

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 934x930.
Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 934x930 và độ lớn là 148KB


Windows SP2 Gold:

* Windows SP2 Gold Reloaded.
* Size: 682 Mb
* Key: MYHVT-WQ49M-QRPVF-V86FC-P3R8Y
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...8672493f6c0ea6
Windows Xp Media Center Edition 2005 rebuild 2007Media Center Edition:

* Windows Xp Multimedia
* Run CR@CK after install windows (Included on CD).
* Xp Media Center Edition 2005 rebuild 2007 with SP2.
* Size: 818 Mb
* Key: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...faf7982a0910d9
Windows SP3
File Update Windows to SP3 Build 5512
Windows XPSP3 Build 5512 Update disc

Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 640x480 và độ lớn là 87KB


File Update Windows to SP3 Build 5512:

When Completed:

- Run file WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ENU.exe to update exist the Windows to SP3 Build 5512.

Or upgrade the Windows setup resoures:

- Copy source to one dir (Ex: Make dir G:\Up-to-SP3)
- Extract file WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ENU.exe th?nh th? m?c WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ENU (Ex: extract to G:\Up-to-SP3)
- Go to Startmenu => Run... => Type: G:\Up-to-SP3\WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ENU\i386\update\update.exe /s:G:\Up-to-SP3\
- Wait to upgrade.

Windows XPSP3 Build 5512 Update disc:

- Update exist Windows to SP3 build 5512.
- Downloaded -> Burn to CD -> CD autorun to up Windows to SP3 build 5512.

Download:

D-Link from Microsoft:
+ Code name WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ENU

Mã:
http://download.microsoft.com/Downlo...P3-x86-ENU.exe
+ Code name xpsp3_5512.080413-2113_usa_x86fre_spcd

Mã:
http://download.microsoft.com/Downlo...86fre_spcd.iso
Windows XP Media Center Edittion 2005 SP3 Rebuild 2008

Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 800x800 và độ lớn là 59KB


Media Center Edition:

* Windows Xp Multimedia.
* Windows Xp Media Center Edition 2005 rebuild 2008 with SP3.
* Size: 697 Mb
* Key: P8HY6-D3G46-RVF66-GP7VM-8CFT3

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...98b69a80f2b9dc
Windows Xp Home Edition SP3 OriginalMã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...36d27e4c7a080d
Windows XP PRO SP3 ORIGINALWindows SP3 Original

* Size: 568 Mb
* Key: "DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B"
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...689d6decc767ff

Windows Xp Professional SP3 Original UpgradeWindows Xp Professional SP3 Original CD now included:

* Adobe Flash Player 9.0.124.0 ActiveX Control
* Adobe Flash Player 9.0.124.0 Player
* Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.784
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB941833 Hotfix)
* Microsoft Windows Media Player 11.0.5721.5230 (Lastest)
* Windows Genuine Advantage Notifications 1.8.31.0 (KB905474)

Miscellaneous Tweaks:

* KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.1
* Windows XP SP3 WBEM Fix

Tools:

* Copy To/Move To Context Menu Shell Extension
* HashTab 2.1.1
* Microsoft Calculator Plus 1.0 (Replaces calc.exe)
* Microsoft HighMAT CD Writing Wizard (KB831240)
* Microsoft Makecab 6.0.6001.22192 (From Windows Installer 4.5 SDK, doesn't mess up file dates)
* Microsoft OpenType Font Properties Extension 2.30
* Microsoft Power Calculator PowerToy 1.0
* ModifyPE 0.81
* Microsoft TweakUI PowerToy 2.10
* Unlocker 1.8.7
* UPX 3.03

Theme:

* Media Center theme

MSDN version
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...f62cd06f09afef
MS version
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...c619be8c99e8ce
Windows VistaWindows Vista AIO x86
(Windows Vista All in One 32 bit)

* Auto Activation after completed setup windows.
* Size: 2,54 Gb
* Key: no needed
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...b0fbf4d228aa8a
Windows Vista Ultimate SP1 x86
* Auto Activation after completed setup windows
* Size: 2,51 Gb
* Key: no needed
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...39118928f076cc
Windows Vista AIO SP1 x64
Included:

* Business x64
* Home Premium x64
* Home Basic x64
* Ultimate x64

* Auto Activation after completed setup windows.

* Size: 3,89 Gb
* Key: no needed

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...54c1b0d3b467f0
Windows Vista AIO SP1 x86 and x64
Included:

* Vista Business x86
* Vista Home Basic x86
* Vista Home Premium x86
* Vista Ultimate x86
* Vista Home Basic x64
* Vista Home Premium x64
* Vista Ultimate x64


* Auto Activation after completed setup windows.
* Size: 4,32 Gb Gb
* Key: no needed

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...f0cb3de7e26f4b
Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...e53c1bd2e31381
Windows Server 2008 SP1
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...d7b3197e88ac12
Windows PlusMã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...55a5a0d257d869
Windows Media Center Live Portable Build 0508


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1028x768.
Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 1028x768 và độ lớn là 77KB


Mã:
http://www.adrive.com/public/a11c17d...24bd8d377.html
http://www.adrive.com/public/32e4ac4...dcf0d621c.html
http://www.adrive.com/public/99c0711...b071e5645.html
http://www.adrive.com/public/2e69722...65d026356.html
http://www.adrive.com/public/746983b...ff700e507.html
http://www.adrive.com/public/4357368...a230e857e.html
http://www.adrive.com/public/ab98610...5f3859913.html
http://www.adrive.com/public/8bc2109...7a3f92420.html
http://www.adrive.com/public/2e3ca44...137868616.html
http://www.adrive.com/public/145406a...62d029be9.html
Windows Xp Portable USB

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...becf030249f0af
Windows Vista Portable

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 801x601.
Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 801x601 và độ lớn là 42KBMã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...da6cc7f9eb4f47
Univeral XP DVD driversMã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...30309115701a03
MICROSOFT VIRTUAL MACHINE 2007 (Full register)http://www.mediafire.com/?biwnix1xrbc

 
Window 7 Ultimate Link Full Mediafire chính hiệu

Link FUll WIn 7 Ultimate Mediafire 64Bit:
http://www.mediafire.com/?sharekey=3...38496b7d6e0e90

Hoặc:

Link Full Window 7 Ultimate
64Bit: Link Download nhanh 1 Link:

Link Full Window 7 Ultimate 32Bit: Link Download nhanh 1 Link:

Trích:

http://megashare.vn/dl.php/112852

Link download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...5965eaa7bc68bc

Khi down về bạn dùng WinRAR để giải nén.
Bản này đã có Key (Trong file: "WIN 7 RC.txt")

DOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/download.php?ydwwyyyjzi4
http://www.mediafire.com/download.php?ywznwmwdyna
http://www.mediafire.com/download.php?zx4hmdwedmn
http://www.mediafire.com/download.php?lhcmwxmr4mm
http://www.mediafire.com/download.php?3znmtuju2zt
http://www.mediafire.com/download.php?jojw3zknwjw
http://www.mediafire.com/download.php?ydfn0ztzuyy
http://www.mediafire.com/download.php?dtzgoxnemmn
http://www.mediafire.com/download.php?mujgnmwzww4
http://www.mediafire.com/download.php?tk22e5jnzxk
http://www.mediafire.com/download.php?km2e0mmfw1k
http://www.mediafire.com/download.php?mmynl4dnqjm
http://www.mediafire.com/download.php?u5mjnixqnjk
http://www.mediafire.com/download.php?mhnwgz5m2yj
http://www.mediafire.com/download.php?5d54rzdythn
http://www.mediafire.com/download.php?qdoytlhzlqt
http://www.mediafire.com/download.php?ym2yiqgmmdm
http://www.mediafire.com/download.php?l2ziizj5weq
http://www.mediafire.com/download.php?yn2htjinyjm
http://www.mediafire.com/download.php?3nzlainziko
http://www.mediafire.com/download.php?z4ytmzu1jnn
http://www.mediafire.com/download.php?twzmxcn5wni
http://www.mediafire.com/download.php?tz2yzzwm2gj
http://www.mediafire.com/download.php?wzoj4dmyw0z
http://www.mediafire.com/download.php?nyzttkm40vy
http://www.mediafire.com/download.php?jjuwo5zftkl
http://www.mediafire.com/download.php?jmkjwhadwkm
Hoặc : ------------
http://www.mediafire.com/?tnijzwucwtk
http://www.mediafire.com/?ftt9pzzmnvh
http://www.mediafire.com/?ndsdm91p1ms
http://www.mediafire.com/?yeu3rb2yhnj
http://www.mediafire.com/?mtltmw1qyiz
http://www.mediafire.com/?0lzzt9mc2wg
http://www.mediafire.com/?lfdzicmtztd
http://www.mediafire.com/?anlt0ccxlxy
http://www.mediafire.com/?tvtmul3t5jm
http://www.mediafire.com/?5jmljhiytzj
http://www.mediafire.com/?0xbfhkdxzdn
http://www.mediafire.com/?nmxxmmdvytl
http://www.mediafire.com/?zznmtzwyh0w
http://www.mediafire.com/?dzyyvmrwdnz
http://www.mediafire.com/?zcyjymwxzx9
http://www.mediafire.com/?nudxuxymrs1
http://www.mediafire.com/?mm4miwmjx03
http://www.mediafire.com/?j2rtdyz2z5w
http://www.mediafire.com/?4yidv2vjrjc
http://www.mediafire.com/?ldxzndzdwjf
http://www.mediafire.com/?ndvmxzqfiy1
http://www.mediafire.com/?t3jmltmrmtz
http://www.mediafire.com/?ijcrj1fhh3y
http://www.mediafire.com/?nrmmbtdcgln
http://www.mediafire.com/?zjtz1ljxxbj
pass :
www.vinashare.net
KEYS:

Code:
Users can activate the 32-bit flavor of Windows 7 Build 7100 with the following product keys:

6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73

TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC

GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY

4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH

QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
Những lưu ý khi cài đặt Windows 7 RC build 7100

Microsoft có 2 gợi ý: Hãy lùi về Vista hoặc... xóa hết và cài đặt mới đối với người dùng Windows 7 Beta bất chấp việc người dùng tốn bao nhiêu thời gian cho việc tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và cài các ứng dụng.

Đó là thông báo mới nhất vừa được nhóm phát triển HĐH Windows 7 đưa ra ngày 7.4. Theo đó, đĩa cài đặt Windows 7 RC sẽ tiến hành kiểm tra phiên bản Windows hiện có trên máy tính và chỉ chấp nhận cho phép người dùng cài đặt mới hoặc nâng cấp từ Windows Vista.

Do vậy, những người đang sử dụng các phiên bản beta của HĐH Windows 7 được khuyến cáo nên quay trở lại Vista trước khi tiến hành nâng cấp.

Nói vậy không có nghĩa là bạn không thể nâng cấp từ Windows 7 Beta. Có điều, việc này có vẻ như không dành cho người dùng bình thường bởi bạn phải vô hiệu hóa được chức năng kiểm tra phiên bản của đĩa cài đặt Windows 7 RC. Quy trình cụ thể như sau:

1. Tải file ảnh của đĩa cài đặt (định dạng .ISO) rồi ghi lên DVD hoặc kích hoạt thành một đĩa ảo.
2. Chép toàn bộ nội dung đĩa cài đặt lên đĩa cứng hoặc thiết bị lưu trữ nào đó có khả năng khởi động máy tính.
3. Truy cập vào thư mục sources trong thư mục chứa nội dung đĩa cài đặt.
4. Dùng Notepad để tìm và mở tập tin cversion.ini.
5. Thay đổi giá trị MinClient thành một con số nhỏ hơn số phiên bản mà bạn đang dùng (VD: Sửa giá trị MinClient từ 7100 thành 7000 - xem ảnh minh họa).
6. Lưu lại tập tin cversion.ini vào vị trí cũ.
7. Chạy setup để tiến hành cài đặt nâng cấp lên Windows 7 RC.
Tuy nhiên, chính Microsoft cũng khuyến cáo người dùng không nên dùng cách này để nâng cấp từ Windows 7 Beta lên phiên bản RC. Bởi lẽ, việc nâng cấp "ngoài luồng" này sẽ có thể phát sinh khá nhiều lỗi khi vận hành.
Một giải pháp "dung hòa" khác được nhóm này gợi ý là người dùng Windows 7 Beta nên sử dụng chức năng Windows Easy Transfer để lưu lại các tài khoản, cấu hình, tập tin,... để dễ dàng phục hội trở lại sau khi cài đặt mới hoàn toàn Windows 7 RC.
Thông báo này của Microsoft còn cảnh báo người dùng chỉ nên chờ và tải trực tiếp các bản thử nghiệm của HĐH Windows 7 do chính Microsoft phát hành.
Ngoài ra, kể từ phiên bản RC, Microsoft sẽ cung cấp một mã hash giúp người dùng kiểm tra nhằm đảm bảo tính nguyên bản của đĩa cài đặt nếu tải từ các website không thuộc Microsoft.


 

Hướng dẫn Download Win7 64bit Mediafire: các bạn down 16 part đó về máy, mở thư mục đầu tiên để giải nén ra file ISO. Sau đó các bạn bấm vào chương trinh đó để ghi ra Disc.

Thế là xong các bạn đã có đĩa Window 7 Ultimate Full

Còn đây là crack của WIndow 7 Ultimate:

Cái này mình đã crack thành công 100%
Win.7.Loader.eXtreme.Edition.3.119.rar
Link:
http://www.mediafire.com/?hgrnmgzmjz1

Nếu các bạn không thể crack được cái đó thì dùng mấy cái này.

http://www.mediafire.com/?ztk21zmztvm Win_7_activator.rar
or
http://www.mediafire.com/?owzyozzfwgz Se7en.Activator_x86-x64_2.exe
or
http://www.mediafire.com/?zzqnzdmltmv 7Loader_Release_4.7z
or
http://www.mediafire.com/?mdi21zlnloo 7Loader By Orbit30 & Hazar v1.2.rar
or
http://www.mediafire.com/?2mkmzfd0ztt Windows.7.Loader.v1.7.7r.zip

Hoặc bạn có thể dùng cái này- Rất hiệu quả
.
http://www.mediafire.com/?2zmijmz2mqm RemoveWAT22.zip

Danh mục: Quán công nghệ số | Người đăng: TieuBao
Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 0 | Đánh giá: 0.0/0
Tổng bình luận: 0
ComForm">
avatar
click ủng hộ vntamtay
Chát với Tôi
300
Tin theo chủ đề
Liên kết quảng cáo
Buôn bán phụ tùng!
Đang truy cập

Trực tuyến: 1
Khách: 1
Thành viên: 0
Khu đăng nhập
Video Clip
00:00:24

cat attack dog

  • Views:
  • Total comments: 0
  • Rating: 0.0
Tỷ giá tiền tệ